top of page

Narrativ metode

Narrativ terapi fokuserer på problemet som problemet, ikke personen.Narrativ terapi fokuserer på identitet, på hvilke værdier og idealer der skaber denne identitet. Narrativ terapi fokuserer derfor på at hjælpe dig med at blive tættere knyttet til dine værdier, og dermed gøre dig bedre i stand til at tackle problemer i livet.Narrativ terapi tager udgangspunkt i din livshistorie og den identitet du skaber i og med en nyfortælling af den i overensstemmelse med dine værdier og idealer.

Narrativ terapi fokuserer på sproget, det sprog du selv bruger og det sprog der bringer dig videre til en rigere fortælling om dit liv.Narrativ terapi fokuserer på dig som aktiv person, det vigtigste er ikke terapien i sig selv, men det du gør i din dagligdag. Det er tanken at du skal blive mere i stand til at se dine aktive handlinger og blive bedre til at handle i overensstemmelse med dine værdier i livet.Narrativ terapi tager udgangspunkt i at vi som mennesker er sociale og skaber vores identitet i relationer til andre, vi bruger også disse relationer i terapien. Vi kan også invitere andre med ind i det terapeutiske rum som vidner til din historie. Det kan både være personer tæt på dig selv eller personer som har stået overfor temaer der ligner de temaer du arbejder med.Som narrativ terapeut er jeg ikke ekspert. Jeg forsøger at være tydelig med hvad jeg gør og hvorfor, du er altid velkommen til at spørge.Terapi skal give mening – for dig!Hvis du vil vide mere om narrative metoder, så er her nogle gode links:

Hvad er narrativ terapi

 

Michael White arkiv

Dulwich centre

- hvor jeg har taget efteruddannelse

bottom of page